Secretaris

Vanwege het aflopen van de termijn van de huidige secretaris, Jesper, en dat hij zich niet herkiesbaar stelt, komt deze positie vrij per de ALV in februari 2023 (precieze datum nader te bepalen)

Takenlijst:

  • Het verzorgen van de correspondentie a.d.h.v. communicatie kanalen
  • Het notuleren van vergaderingen
  • Het voorbereiden en notuleren van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • Het bijhouden van de ledenadministratie
  • Het archiveren van alle stukken
  • Het verzorgen van VOG voor trainers-coaches
  • Het boeken van zaalruimte voor winter trainingen en overige doeleinden

Informatie en aanmelding bij de secretaris: secretaris@knightsleek.nl