Vertrouwenspersoon

noc-nsf
noc-nsf

Op dit moment is er geen  vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen BSC Knights.

Wanneer zich een ongewenste situatie zou voordoen, is het wel van belang om er zo

snel mogelijk over te praten.

Dan kan er gezocht worden naar mogelijke oplossingen.

Daarom kun je voor vragen of informatie m.b.t. grensoverschrijdend gedrag terecht bij één van de vertrouwenspersonen van de KNBSB:

Annie Kerkhof  055 - 355 19 83

Walter Wallé    0223 - 63 17 19

Voor meer informatie:

http://www.knbsb.nl/verenigingen/verenigingen/vertrouwenscontactpersoon

Je kunt ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met vragen en/of twijfels of om je verhaal te vertellen.

Het nummer van NOC*NSF hulplijn: 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 p.min)

De NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van:

Maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 22.00u

Zaterdag van 12.00u tot 16.00u

Zondag is er geen bereikbaarheid

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de landelijke hulplijn.

Mail naar: verbreekdestilte.nl

Of bel: 0900-99 99 001

Bij de vertrouwenscontactpersoon kan iedereen die betrokken is bij onze vereniging terecht met vragen

 • die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.
 • die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden
 • over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team
 • over pesten en gepest worden
 • over het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • over de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door iemand binnen de sportvereniging
 • over een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe sportomgeving hier mee te maken heeft.
 • als je je als ouder zorgen maakt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen het team / de vereniging
 • die je als trainer en/of coach hebt m.b.t. je eigen gedrag ten opzichte van de kinderen
 • als iemand je direct of indirect heeft beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • over het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is
 • elke andere vraag die je hebt m.b.t. grensoverschrijdend gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Van de gesprekken die  tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand  op de hoogte gesteld zonder dat jij:

a. daar toestemming voor hebt gegeven of

b. daarvan op de hoogte bent gesteld

Wanneer BSC Knights een vertrouwenspersoon zou aanstellen, dan valt deze onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aarddeze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting ervan hebben plaatsgevonden.

We verwijzen naar de Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor Verenigingen, een uitgave van de sportbonden en NOC*NSF, voor een functieprofiel van eenVCP (zie pag. 33 en 34 van de toolkit).