Trainers/coaches

Een aantal trainers en coaches heeft laten weten na dit speelseizoen te stoppen met trainen/coachen. Daarom zoeken we leden en/of ouders en/of andere honkballiefhebbers die de teams willen/kunnen ondersteunen. In de winterperiode starten we met een trainers/coach cursus voor de trainers/coaches. Heb je belangstelling en zou je wel een team willen begeleiden en/of trainen dan kun je deze cursus volgen.

Informatie en aanmelding bij de voorzitter Technische Commissie: tc@knightsleek.nl

Lees meerSecretaris

Vanwege het aflopen van de termijn van de huidige secretaris, Jesper, en dat hij zich niet herkiesbaar stelt, komt deze positie vrij per de ALV in februari 2023 (precieze datum nader te bepalen)

Takenlijst:

 • Het verzorgen van de correspondentie a.d.h.v. communicatie kanalen
 • Het notuleren van vergaderingen
 • Het voorbereiden en notuleren van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het archiveren van alle stukken
 • Het verzorgen van VOG voor trainers-coaches
 • Het boeken van zaalruimte voor winter trainingen en overige doeleinden

Informatie en aanmelding bij de secretaris: secretaris@knightsleek.nl

Lees meer


Voorzitter TC

Henk heeft aangegeven na de ALV in februari 2023 (precieze datum nader te bepalen) niet verder te gaan binnen het bestuur.

Takenlijst:

 • Het, in samenwerking met de trainers/coaches, verzorgen van de team indelingen en vaststellen van trainingstijden
 • Het aanwijzen van trainers en/of coaches
 • Het verstrekken van informatie aan het bestuur in verband met opgave aan de gemeente van de gehuurde zaalruimte
 • Opstellen van technisch meerjarenplan
 • Het opstellen en actualiseren van een jaarlijkse evaluatie en jaarlijkse toekomstvisie
 • Het op regelmatige basis bezoeken van trainingen en wedstrijden
 • Het verstrekken van informatie aan de secretaris met betrekking tot nieuwe leden c.q. opzeggingen
 • Het inventariseren en verzorgen van de te volgen opleidingen en de cursussen
 • Het presenteren van een jaarverslag op de algemene ledenvergadering

Informatie en aanmelding bij de secretaris: secretaris@knightsleek.nl

Lees meer


Beheerder Honk 5 (winkeltje)

Tinie heeft aangegeven per 2023 te stoppen met het beheren van Honk 5 (ons winkeltje). Hiervoor is het bestuur nog op zoek naar een vervanger. Dit kan individueel maar ook als duo of trio.

Taken Honk 5 beheer:

 • Het inkopen van materiaal voor verkoop/clubbezit
 • Het inkopen van kleding voor leden
 • Het aanwezig zijn voor/na wedstrijden in het weekend om de verkoop te begeleiden
 • Het bijhouden van een financieel rapport i.s.m. de penningmeester
 • (Het creëren van een platform op de website om verkoop te stimuleren)

Lees meer