Trainers/coaches

Een aantal trainers en coaches heeft laten weten na dit speelseizoen te stoppen met trainen/coachen. Daarom zoeken we leden en/of ouders en/of andere honkballiefhebbers die de teams willen/kunnen ondersteunen. In de winterperiode starten we met een trainers/coach cursus voor de trainers/coaches. Heb je belangstelling en zou je wel een team willen begeleiden en/of trainen dan kun je deze cursus volgen.

Informatie en aanmelding bij de voorzitter Technische Commissie: tc@knightsleek.nl

Lees meerSecretaris

Vanwege het aflopen van de termijn van de huidige secretaris, Jesper, en dat hij zich niet herkiesbaar stelt, komt deze positie vrij per de ALV in februari 2023 (precieze datum nader te bepalen)

Takenlijst:

  • Het verzorgen van de correspondentie a.d.h.v. communicatie kanalen
  • Het notuleren van vergaderingen
  • Het voorbereiden en notuleren van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • Het bijhouden van de ledenadministratie
  • Het archiveren van alle stukken
  • Het verzorgen van VOG voor trainers-coaches
  • Het boeken van zaalruimte voor winter trainingen en overige doeleinden

Informatie en aanmelding bij de secretaris: secretaris@knightsleek.nl

Lees meer