Grensoverschrijdend gedrag

noc-nsf
noc-nsf

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal

en emotioneel vlak. De gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn.

Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden,

bijv. via de mobiele telefoon of internet.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag o.a.:

Psychische grensoverschrijdingen (emotioneel misbruik):

Pesten, treiteren, bang maken, bedreigen, uitschelden, ander verbaal geweld,

onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, vernederen, kleineren,

geen aandacht geven, kwetsen, uitsluiten, isoleren

Fysieke grensoverschrijdingen (mishandeling):

Te hard vastpakken, ruw wegduwen, slaan, schoppen etc.

Seksuele grensoverschrijdingen (waaronder seksueel misbruik):

Ongewenste aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen, seksuele handelingen

zonder toestemming, onnodig betreden van kleedkamers/douches, aanranding, verkrachting etc.

Discriminatie:

Bij discriminatie gaat het om ongelijkwaardige behandeling op basis van afkomst, sekse,

seksuele voorkeur, beperking, uiterlijk, religie etc.

Diefstal, vernieling, onrechtmatige betreding enz:

Vernieling en/of diefstal van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming

betreden van de binnen- en buitenruimten van de club.

Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen :

  •  teamleden onderling
  •  trainer/coach/vrijwilliger en teamlid/-leden (of andersom)
  •  tussen trainer(s)/coach(es)/vrijwilliger(s) onderling
  •  trainer/coach/vrijwilliger en ouder (of andersom)

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter/hulpvrager

leidend. Dit betekent dat wanneer iemand zegt ongewenst gedrag te ervaren, deze uiting serieus

genomen moet worden.

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en beladen onderwerp. Er wordt meestal niet open

en onbevangen over gepraat. Dit heeft  alles te maken met machtsverhoudingen,

want bij grensoverschrijdend gedrag is er meestal sprake van een afhankelijkheidssituatie.

Daardoor kan het moeilijk zijn om hulp te vragen of om binnen je club aan te geven dat je iets hebt gezien/gehoord dat wellicht niet in de haak is.

BSC Knights wil een verenigingscultuur zijn waarin de omgang met elkaar op een natuurlijke

manier respectvol en sportief is. Een cultuur die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en veiligheid

van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook. 

Een respectvolle en open sfeer zorgt er voor dat eventuele moeilijkheden makkelijker besproken

kunnen worden.