Contributie

BSC Knights - contributies leden

Contributie 2018

Contributie seizoen 2018

Bondsafdracht

Totaal

 

 

 

 

BeeBall

€ 65,90

€ 16,10

€ 82,00

Pupil

€ 91,95

€ 27,05

€ 119,00

Aspirant

€ 105,95

€ 27,05

€ 133,00

Junior

€ 117,62

€ 44,38

€ 162,00

Senior

€ 128,30

€ 61,70

€ 190,00

Recreant

€ 78,85

€ 32,15

€ 111,00

Niet spelend lid

€ 11,00

€ 19,00

€ 30,00

Donateur

€ -

€ -

€ -

Korting

Indien er op één woonadres meerdere leden zijn, dan gelden de volgende kortingen:

- Twee leden op één woonadres = 10% korting op het contributiebedrag

- Drie of meer leden op één woonadres = 12,50% korting op het contributiebedrag

Administratiekosten

Als niet spelend lid is er vanaf 2014 een kleine bijdrage die betaald moeten worden á € 10,-.

Boetes

De contributie dient voorafgaand aan het seizoen voldaan te worden.

Indien de contributie niet voldaan wordt, zal er een herinnering verstuurd worden.

Indien er naar aanleiding van de herinnering niet betaald wordt of een regeling getroffen wordt, zal er een aanmaning verstuurd worden en zullen er administratiekosten á € 20,- in rekening gebracht worden.