Algemeen

noc-nsf
noc-nsf

BSC Knights wil een verenigingscultuur zijn waarin de omgang met elkaar op een

natuurlijke manier respectvol en sportief is. Een cultuur die gebaseerd is op gelijkwaardigheid

en veiligheid van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en

afkomst dan ook. 

Een respectvolle en open sfeer zorgt er voor dat eventuele moeilijkheden makkelijker

besproken kunnen worden.

Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem. Daarom zijn veel gemeenten

nu actief bezig om -onder andere in de sport- een Preventief Beleid tegen Seksuele Intimidatie

op te zetten en sportclubs daarin te ondersteunen.

NOC*NSF heeft in samenspraak met de sportbonden voor alle sporters en hun omgeving

het Vertrouwenspunt Sport opgezet.

Je kunt bellen naar: 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 p. min)

met vragen/twijfels of als je je verhaal wilt vertellen.

Bereikbaarheid NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport:

Maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 22.00u

Zaterdag van 12.00u tot 16.00u

Zondag is er geen bereikbaarheid

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de landelijke hulplijn.

Mail naar: verbreekdestilte.nl

Of bel: 0900 - 99 99 001

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben gemeenschappelijk

dat ze (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak toebrengen.

Dit gedrag kan zichtbaar zijn, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden,

bijv. via de mobiele telefoon of internet.

De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag kunnen voor alle betrokkenen heel groot zijn

en over een langere periode van invloed zijn.

Hoe bepaald gedrag wordt ervaren,

kan anders zijn dan hoe het is bedoeld.

Toch wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:

Wanneer iemand zegt ongewenst gedrag te ervaren,

dan moet deze uiting serieus genomen worden.

BSC Knights neemt de volgende voorzorgsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag

binnen de vereniging te voorkomen:

   

1. zorgvuldigheid bij de aanstelling van vrijwilligers

2. het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag

3. het vastleggen van omgangsregels die als "normaal" beschouwd worden

4. het hanteren van  “gedragsregels begeleiders in de sport”, opgesteld door NOC*NSF

Deze gedragsregels zijn  -anders dan de omgangsregels-  afdwingbaar. Dat betekent dat wanneer een gedragsregel overtreden wordt, het bestuur zal ingrijpen en de nodige maatregelen zal treffen.

5. het aanstellen van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

6. het zo veilig mogelijk maken van het clubgebouw en directe omgeving, zodat privacy en

veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Te denken valt aan verlichting op donkere plekken,

afspraken maken m.b.t. gebruik van de douches etc