Aanstellen van vrijwilligers

noc-nsf
noc-nsf

De aanstelling van vrijwilligers

Bij het aanstellen van vrijwilligers zal BSC Knights de onderstaande punten hanteren:

* Een kennismakingsgesprek:

Het bestuur zal een kennismakingsgesprek voeren met potentiële vrijwilligers. Een kennismakingsgesprek

is niet onbeleefd, maar laat zien dat de organisatie de inzet van vrijwilligers serieus neemt.

In het gesprek zal gevraagd worden naar de motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen

werken, naar zijn/haar werkervaring en naar referenties bij vorige organisaties.

* Referenties checken:

BSC Knights kan ook de achtergronden van vrijwilligers controleren.                                     

Bijvoorbeeld door op basis van het CV contact op te nemen met verenigingen waar de vrijwilliger

in het verleden actief is geweest.                                                                            

Of door bij de KNBSB te informeren of er verenigingsrechtelijke sancties c.q. veroordelingen in verband

met seksueel misbruik omtrent de persoon bekend zijn.

Toestemming van de betrokkene is geen vereiste, wel moet de (potentiële) vrijwilliger ervan op de

hoogte worden gesteld.

* Intentieverklaring:

Van de (nieuwe) vrijwilligers wordt gevraagd om de intentieverklaring te ondertekenen.

Daarmee belooft de vrijwilliger dat hij/zij de gedragsregels zoals opgesteld door NOC*NSF zal respecteren.

 

Printversie intentieverklaring