Ledenvergadering

Hierbij willen we jullie op de hoogte stellen dat de algemene ledenvergadering van 2023 zal plaatsvinden op vrijdag 17 februari. Om 19:00 zal de kantine geopend zijn en om 19:30 starten we met de vergadering.

Tijdens deze vergadering zullen een aantal jaarverslagen gepresenteerd worden. Het financiële plaatje van de club zal besproken worden evenals de toekomstplannen voor BSC Knights. Stukken die op de ALV behandeld worden (incl. agenda) kunnen opgevraagd worden bij secretaris@knightsleek.nl.


Een ander punt van deze vergadering zal het verkiezen van bestuursleden zijn. 2 bestuursleden zullen na deze ALV niet door gaan in hun functie. Dit zijn Henk van Baak (Technische commissie) en Jesper Martens (secretaris). Voor de functie van TC zijn ondertussen reacties gekomen op de vacature zoals in een eerdere mail ook vermeld.  Mochten tegenkandidaten zich nog willen melden, kan dat via voorzitter@knightsleek.nl.